Mgr. Stanislav Pokorný – O. K. Service
víc než jen ubytování…


Ubytovací řád

1. Slovo úvodem

Vážení hosté, předem se omlouváme za poněkud přísnější tón, avšak pamatujte prosím, že tak činíme jednak v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti a jednak proto, že Vám na jistou dobu svěřujeme do užívání majetek velmi vysoké hodnoty, jehož vybudování stálo značné úsilí. Pevně věříme, že jsme sestavili ubytovací řád, který je vyvážený a který Vám, našim hostům, zpříjemní pobyt a předejde případným nejasnostem a především úrazům. V případě dotazů jsme Vám samozřejmě kdykoli ochotně k dispozici.

2. Ubytovací řád

Tento Ubytovací řád upravuje podmínky pronájmu objektu ze strany soukromé osoby Mgr. Stanislav Pokorný – O. K. Service (dále jen „ubytovatel“) vůči osobám ubytovaným v objektech v Dobřečově a v Podhradí nad Dyjí (dále jen „hosté“ nebo „host“).

2.1 Váš příjezd

I.

Hosté jsou povinni nastoupit pobyt v dohodnutou hodinu. Nemůžete-li dohodnutou hodinu nástupu z jakéhokoli důvodu dodržet, informujte nás prosím předem. Obvyklá tolerance neoznámeného pozdního příjezdu činí 2 (dvě) hodiny. Za každou neohlášenou započatou hodinu čekání na Váš příjezd bez předchozího včasného oznámení jsme oprávněni účtovat poplatek ve výši 200 (dvě stě) Kč.

Na místo ubytování smíte přijet i dříve než v dohodnutou hodinu, avšak v takovém případě prosím respektujte čas, který potřebujeme k přípravě kvalitního a čistého ubytování, a vyčkejte na dokončení všech příprav.

II.

Při svém nástupu jste povinni poskytnout osobní údaje, které musíme zapsat do Domovní knihy ubytovaných hostů. Manipulace s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Informace o zpracování osobních údajů najdete zde. Odmítnete-li své osobní údaje poskytnout v rozsahu, který nám ukládá zákon, nemůžete být ubytováni a ztrácíte nárok na navrácení částky, kterou jste za ubytování uhradili.

III.

Při příjezdu se Vaše záloha na pronájem mění ve vratnou kauci ve výši 2 000,- (dva tisíce) Kč na úhradu případných věcných škod. Nezpůsobíte-li žádné věcné škody, bude Vám na konci pobytu částka kauce navrácena v plné výši. Způsobíte-li věcné škody, bude výše takových věcných škod ze složené kauce odečtena.

 

2.2 Váš pobyt

I.

Veškeré případné věcné škody je třeba neprodleně ohlásit. Určitě Vám nebudeme účtovat rozbitou skleničku, avšak podaří-li se Vám rozbít pět sklenic a čtyři talíře, můžeme požadovat přiměřenou náhradu.

Zdůrazňujeme, že veškeré věcné škody je třeba ohlásit ihned, abychom mohli poškozené či rozbité zařízení včas vyměnit a poskytnout tak hostům, kteří přijedou po Vás, stejně kvalitní ubytování jako Vám.

II.

Veškeré zařízení a vybavení objektu používejte tak, jak jsme Vám vysvětlili při Vašem příjezdu. Dodržujte pokyny a upozornění uvedené v bodu 3.1.

III.

 Zákaz kouření

PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ!

Uvnitř všech budov platí přísný zákaz kouření.

Kromě bezpečnostního rizika pamatujte i na skutečnost, že po Vás přijedou další hosté, kteří mohou být nekuřáci a které mohou zbytky zápachu cigaretového kouře obtěžovat. Jste-li kuřáci, jistě sami dobře víte, že cigaretový kouř nelze vyvětrat během jednoho dopoledne.

Prosíme Vás proto o zvýšenou ohleduplnost k hostům, kteří přijedou po Vás.

Uvnitř areálu Trojchaty i na pozemcích chaty v Podhradí nad Dyjí a v Dobřečově je přísně zakázáno konzumovat návykové a omamné látky, s výjimkou tabákových výrobků a alkoholických nápojů. Porušení tohoto ustanovení může být důvodem k okamžitému ukončení pobytu hosta bez nároku na vrácení poměrné částky za nevyužité dny pobytu.

 IV.

V objektu je k dispozici hasicí přístroj.

V.

Bazén nevyžaduje z Vaší strany zvláštní údržbu. O údržbu bazénu se staráme my, nejvýše Vás zdvořile požádáme o pravidelnou kontrolu výšky hladiny vody.

Bazén představuje velmi příjemné zpestření pobytu, avšak při jeho používání je třeba dodržovat určitá pravidla. Jejich nedodržení může představovat značné bezpečnostní riziko, a proto jim věnujte zvýšenou pozornost. Dodržujte pokyny a upozornění uvedené v bodu 3.2.

VI.

Venkovní zařízení a vybavení objektu prosím používejte s ohledem na jejich určení. Veškeré houpačky, kolotoče a podobná zařízení jsou určena dětem do tělesné hmotnosti 20 kg, trampolína do hmotnosti 120 kg. Před použitím veškerého vybavení prosím zkontrolujte pohledem jeho technický stav. Zjistíte-li viditelná poškození (praskliny, trhliny apod.), zařízení nepoužívejte. Je možné, že drobné poškození uniklo při pravidelné kontrole naší pozornosti. V takovém případě se Vám velmi omlouváme a veškeré nedostatky se pokusíme v nejkratší možné době odstranit.
Dodržujte pokyny a upozornění uvedené v bodu v bodu 3.3.

VII.

 Uklízejte po domácích zvířatech

Máte-li s sebou při pobytu domácí zvíře (v objektech v Podhradí nad Dyjí jsou domácí zvířata dovolena pouze v jednom apartmánu), zejména psa nebo kočku, nedovolte prosím, aby znečišťovalo bezprostřední okolí objektu. Výkaly prosím zabalte do plastového sáčku a zlikvidujte v obecních odpadkových koších, které jsou k tomuto účelu určené.

Upozorňujeme, že domácí zvíře nesmí obtěžovat své okolí. Mějte je prosím proto neustále pod kontrolou.

Případné opakované porušení tohoto ustanovení nebo dokonce napadení cizí osoby zvířetem je důvodem k předčasnému a okamžitému ukončení pobytu hosta bez nároku navrácení částky za nevyužité dny pobytu.

VIII.

V objektech v Podhradí nad Dyjí lze zapůjčit jízdní kola a loďky (veslici a kanoe). Při vypůjčení prosím vždy zkontrolujte zejména u jízdních kol jejich technický stav a především účinnost brzd. Dodržujte pokyny a upozornění uvedené v bodu 3.4.

IX.

Je-li nutné v průběhu Vašeho pobytu topit, můžete tak učinit pomocí elektrického topení nebo krbu. Elektrické topení je zapnuto na noční proud, takže čtyřikrát denně je na hodinu vypínáno ústředním impulzem z rozvodny. Ostatní elektrické spotřebiče v této době fungují normálně.

Při používání elektrického topení i krbu dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v bodu 3.1.

X.

Jestliže jsme Vám poskytli k dispozici povlečení, prosíme Vás o opatrné zacházení. Často se stává, že povlečení bývá znečištěno nejrůznějšími barvami a skvrnami tak, že jeho vyprání již není možné. Upozorňujeme, že v takovém případě je třeba povlečení uhradit v plné výši.

XI.

Za deště prosím uklízejte slunečník a ostatní věci, které by déšť mohl poškodit.

XII.

Před odjezdem na výlet zavřete důkladně všechna okna a zamykejte dveře, a to i od sklepa, je-li jím objekt vybaven. Činíte tak i ve svém vlastním zájmu. Pamatujte, že v průběhu Vašeho výletu se může spustit déšť; proto Vás prosíme, abyste před odjezdem na výlet uklidili slunečník a ostatní věci, které by déšť mohl poškodit.

XIII.

Domovní odpad můžete likvidovat v popelnicích, které jsou k dispozici v areálu Trojchaty (v Podhradí nad Dyjí) nebo u silnice (v Dobřečově). Domovní odpad z chaty v Podhradí nad Dyjí prosím skladujte v dřevníku v poskytnutých pytlech na odpady. Odvoz odpadu obstaráme za Vás.

 Třiďte odpad

V Podhradí nad Dyjí jsou k dispozici obecní nádoby na tříděný odpad (bioodpad, plasty, papír, kovy, bílé sklo a barevné sklo).

Pomáhejte nám prosím chránit naše životní prostředí a uvedený odpad třiďte.

XIV.

Veškeré návštěvy (příbuzní, přátelé apod.) objektu a přilehlých pozemků jsou bez předchozí dohody s ubytovatelem přísně zakázány! Vstup do objektu a na pozemky, které k němu náleží, je dovolen výhradně osobám zapsaným v domovní knize. Jednání v rozporu s tímto ustanovením považujeme za obzvláště hrubé porušení Ubytovacího řádu a je důvodem k okamžitému vykázání hosta z objektu bez nároku na navrácení poměrné částky za nevyužité dny pobytu.

V obvyklých situacích Vám určitě neodepřeme dvouhodinovou návštěvu Vašich přátel a známých, kteří se zastaví na kávu, ale například opakovaná pětihodinová návštěva je vyloučena. Návštěvám se zakazuje používat vnitřní i venkovní zařízení pronajatého objektu, s výjimkou toalety a posezení. Nečiníme tak proto, že bychom Vás chtěli záměrně omezovat. Důvodem pro toto ustanovení je zvýšení provozních nákladů, na které není dimenzována cena Vašeho pobytu (rychlejší plnění a častější vývoz jímky, vyšší spotřeba nákladných chemických prostředků k ošetřování bazénu apod.), a zvýšené riziko krádeže: i tuto situaci jsme již bohužel byli nuceni řešit.

XV.

Lékařskou pomoc najdete:

 • při pobytu v Podhradí nad Dyjí: ve Vranově nad Dyjí, v případě závažných zdravotních potíží v nemocnici ve Znojmě,
 • při pobytu v Dobřečově: v nemocnici a na poliklinice v Rýmařově.

V případě jakýchkoli zdravotních potíží nás neváhejte kontaktovat na telefonních číslech, která jsou k dispozici v chatě. Díky znalosti okolí pro Vás dokážeme zajistit lékařskou pomoc rychleji a účinněji.

XVI.

V Podhradí nad Dyjí se nacházíte v oblasti se zvýšeným výskytem klíšťat. Do lesa se proto vhodně oblékněte: použijte přiléhavý oděv s dlouhými nohavicemi a rukávy. Doporučuje se též ošetřit pokožku účinným repelentem.

XVII.

Po 20. hodině je třeba se na volných prostranstvích chovat tiše. Sousedé Vaši ohleduplnost nepochybně ocení.

Při opakovaném porušení tohoto ustanovení nebo v případě nutnosti zásahu Policie ČR je ubytovatel oprávněn předčasně a s okamžitou platností ukončit pobyt hosta bez nároku na navrácení poměrné částky za nevyužité dny pobytu.

XVIII.

Výčet dalších jednání, která jsou důvodem pro okamžité ukončení pobytu hosta bez nároku na navrácení poměrné částky za nevyužité dny pobytu:

 • opakované porušování Ubytovacího řádu,
 • porušení Ubytovacího řádu obzvláště hrubým způsobem,
 • hrubé chování hosta vůči ostatním hostům nebo vůči ubytovateli,
 • obzvláště hrubé nebo agresivní chování hosta vůči ostatním hostům nebo vůči ubytovateli,
 • zdržování se nebo pobyt osob, které nebyly ubytovateli předem ohlášeny nebo s jejichž zdržováním se či pobytem ubytovatel nevyslovil svůj souhlas nebo jejichž zdržování se nebo pobyt ubytovatel výslovně zakázal,
 • konzumace návykových nebo omamných látek, s výjimkou tabákových výrobků a alkoholických nápojů,
 • opakované porušování nočního klidu,
 • zamlčení závažné skutečnosti, která by mohla vést ubytovatele k rozhodnutí hosta neubytovat,
 • opakované obtěžování okolí domácím zvířetem hosta,
 • napadení okolí domácím zvířetem hosta,
 • prokázaný pokus o krádež,
 • prokázané záměrné poškození nebo pokus o záměrné poškození objektu nebo jeho vybavení či zařízení,
 • nerespektování bezpečnostních pokynů označených slovem „VÝSTRAHA“,
 • opakované nerespektování bezpečnostních pokynů označených slovem „POZOR“.

 

2.3 Před odjezdem

I.

Před svým odjezdem vyčkejte na příjezd ubytovatele a dokončení kontroly stavu objektu a jeho zařízení.

II.

Před vyklizením objektu důkladně zkontrolujte, zda jste něco nezapomněli. Případné zapomenuté věci si můžete po telefonické domluvě u nás vyzvednout osobně. Po dohodě Vám zapomenuté věci předáme osobně, nebo zašleme poštou na dobírku za úhradu poštovného. Zapomenuté věci skladujeme v trezoru nejdéle jeden rok od ukončení Vašeho pobytu, poté je věnujeme charitě, nebo je zlikvidujeme.

 

3. Bezpečnostní upozornění k používání zařízení objektu

Stejně jako v každé domácnosti se i v místě Vašeho ubytování nacházejí předměty a instalace, které mohou za určitých okolností představovat jisté bezpečnostní riziko. Věnujte proto prosím zvýšenou pozornost níže uvedeným pokynům a upozorněním, která poukazují na možná rizika související s používáním objektu a jeho zařízení a vybavení.

Vysvětlivky

VÝSTRAHA! Takto označený text upozorňuje na bezprostřední nebezpečí ohrožení života, zdraví nebo vzniku věcných škod. Nedodržení takto označených pokynů bude mít za následek úmrtí osob, těžkou újmu na jejich zdraví nebo vznik obzvláště závažných věcných škod.
POZOR! Takto označený text upozorňuje na možné nebezpečí ohrožení zdraví nebo vzniku věcných škod. Nedodržení takto označených pokynů může mít za následek újmu na zdraví nebo vznik věcných škod.
POZNÁMKA: Takto označený text obsahuje pokyny ke zvýšení bezpečnosti a komfortu při manipulaci s určitými předměty. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek snížení pohodlí při pobytu.

 

3.1 Elektrická zařízení a topení

 VÝSTRAHA! ELEKTRICKÝ PROUD! VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
 • V objektu se nacházejí elektrická zařízení, spotřebiče a elektrické zásuvky, které nejsou chráněny dětským zámkem! Elektrická zařízení používejte v souladu s obdrženými pokyny, případně v souladu s obecně platnými pravidly bezpečné manipulace. Jestliže si nejste jisti účelem či způsobem použití některého elektrického spotřebiče, obraťte se na nás. Správný způsob použití spotřebiče Vám rádi vysvětlíme a předvedeme.
 • Nedovolte dětem manipulaci s elektrickým zařízením a spotřebiči.
 • Před použitím elektrického zařízení zkontrolujte jeho technický stav a zejména neporušenost napájecího kabelu. Je-li napájecí kabel porušen nebo vykazuje-li elektrické zařízení známky jiného poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost jeho provozu, zařízení nepoužívejte a neprodleně informujte ubytovatele.
   
 VÝSTRAHA! HORKÝ POVRCH! POZOR! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ O HORKÉ POVRCHY!
 • V objektu se nacházejí zařízení a spotřebiče, jejichž povrch může být horký. Jedná se zejména o přímotopná tělesa, krb, rozpékací troubu, varnou desku a plotny elektrického vařiče. Jsou-li tyto spotřebiče v provozu, nedotýkejte se jejich povrchu a neodkládejte na jejich povrch předměty, které mohou být vysokým teplem snadno poškozeny (zejména plastové předměty).

 

3.2 Používání bazénu

 VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!
 • Dezinfekční tablety obsahují koncentrovaný chlór. Z tablety se při manipulaci uvolňuje chlórový prach, který může být ve vysokých koncentracích a v blízkosti zdrojů zapálení výbušný, a to zejména při manipulaci v uzavřených prostorách.
 • Při manipulaci s chlórovou tabletou nekuřte a nepřibližujte se k otevřenému ohni!
   
 VÝSTRAHA! JED!
VÝSTRAHA! PODRÁŽDĚNÍ POKOŽKY!
VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ PODRÁŽDĚNÍ SLIZNIC A POKOŽKY!
 • Vyvarujte se vdechnutí chlórového prachu. Chlórový prach způsobuje podráždění sliznic a již v koncentraci 0,1 % při délce expozice 10 minut způsobuje smrtelné otravy.
 • Při manipulaci s chlórovými tabletami použijte respirátor nebo jinou vhodnou pomůcku k ochraně dýchacích cest.
 • V případě vdechnutí chlórového prachu vyhledejte čerstvý vzduch. Při následné nevolnosti vyhledejte lékaře.
   
 POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE POZNÁMKA: POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE!
 • Dezinfekční tablety obsahují koncentrovaný chlór, který může dráždit pokožku. Při vkládání tablety do sběrače bazénu proto použijte ochranné rukavice!
   
 OPLÁCHNĚTE SI RUCE POZNÁMKA: PO MANIPULACI SI OPLÁCHNĚTE RUCE!
 • Po vložení dezinfekční tablety si i navzdory použití ochranných rukavic opláchněte ruce tekoucí vodou.
   
 POZOR! NEBEZPEČÍ UKLOUZNUTÍ! POZOR! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ NÁSLEDKEM PÁDU!
 • V blízkosti bazénu si počínejte velmi obezřetně. Okraje bazénu i betonového lemu mohou být mokré a kluzké a lze si na nich přivodit vážná poranění, a to včetně komplikovaných zlomenin a úrazů hlavy a páteře.
   
 POZOR! NEBEZPEČÍ ZAKOPNUTÍ!

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ NÁSLEDKEM PÁDU!

 PŘÍSNÝ ZÁKAZ SKÁKÁNÍ DO BAZÉNU!

 • Do bazénu je přísně zakázáno skákat!
   
 VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ UTONUTÍ!
PŘED VSTUPEM DO BAZÉNU SE OSPRCHUJTE!
VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ UTONUTÍ!
 • Hloubka vody v bazénu činí přibližně 1,1 metru. Tato hloubka bohatě postačuje k utonutí dospělého člověka. Dbejte proto, aby zejména děti nepoužívaly bazén bez dozoru, ale v každém případě jim zajistěte vhodné plavecké pomůcky (plovací kruh, rukávy nebo vestu).
 • Při pobytu v bazénu vždy zajistěte přítomnost další osoby mimo bazén, která může v případě nouze pomoci nebo pomoc alespoň přivolat!
 • Zejména osoby se srdečními vadami a vysokým krevním tlakem by se měly za horkého počasí vyvarovat rychlého vstupu do bazénu, který jim může přivodit závažné zdravotní komplikace následkem prudkého ochlazení organismu. Při vstupu do bazénu vždy přihlédněte ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
 • Při pobytu v bazénu je přísně zakázáno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje. Do bazénu nevstupujte pod vlivem alkoholických nápojů a návykových a omamných látek.
 VÝSTRAHA! ELEKTRICKÝ PROUD! VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
 • Při pobytu v bazénu nepoužívejte elektrické spotřebiče, a to ani ty, jejichž použití je zdánlivě bezpečné.
   
 NEBEZPEČÍ ZHMOŽDĚNÍ KONČETIN! POZOR! NEBEZPEČÍ ROZDRCENÍ KONČETIN!
 • Bazén v Podhradí nad Dyjí je vybaven posuvným krytem. Kryt je usazen v kolejnicích a jeho posuv zajišťují vodicí kolečka. Při posouvání krytu se nedotýkejte kolejnic ve směru posuvu krytu. V opačném případě si můžete přivodit poranění prstů.
 • Po dokončení manipulace zajistěte polohu krytu zasunutím západek do příslušných otvorů v kolejnicích. V opačném případě se mohou segmenty krytu působením větru uvolnit a poškodit.
   
 ZÁKAZ KOUPÁNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘAT! ZÁKAZ KOUPÁNÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘAT!
 • V bazénu je přísně zakázáno koupat domácí zvířata.
   
 UDRŽUJTE ČISTOTU! POZNÁMKA: UDRŽUJTE ČISTOTU!
 • Před vstupem do bazénu se prosím velmi krátce osprchujte. To platí zejména za slunného počasí, kdy používáte opalovací krémy.
 • Vodu v bazénu tak uchováte déle čistou pro sebe i pro hosty, kteří přijedou po Vás.
   
 NEPITNÁ VODA POZOR! VODA V BAZÉNU JE CHEMICKY OŠETŘENÁ A NENÍ PITNÁ!
 • Vodu v bazénu nepijte a pokud možno se vyvarujte polknutí vody. Při spolknutí vody z bazénu vypijte větší množství čisté vody.
 • V případě nevolnosti vyhledejte lékaře.
   
 NEPOUŽÍVEJTE OSTRÉ PŘEDMĚTY! POZOR! NEBEZPEČÍ VZNIKU VĚCNÝCH ŠKOD!
 • V bazénu nepoužívejte ostré ani těžké předměty, které by mohly poškodit plastový korpus bazénu.
 • Upozorňujeme, že případné poškození je nezvratné a vždy je třeba vyměnit celý korpus bazénu. Náklady na výměnu korpusu bazénu včetně souvisejících prací (likvidace betonu, nová betonáž, obklady, ušlý zisk apod.) se pohybují v řádu statisíců korun!
   
 VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ VĚCNÝCH ŠKOD! VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ VZNIKU VĚCNÝCH ŠKOD!
 • Za své přítomnosti odpovídá za provoz a technický stav bazénu ubytovatel. V jeho nepřítomnosti odpovídá za provoz a technický stav bazénu host, který je v každém případě povinen respektovat pokyny ubytovatele.
 • Hladina vody v bazénu musí vždy dosahovat alespoň do 1/3 výšky sběrače filtru (bílého obdélníkového otvoru na krátké straně bazénu). Nachází-li se hladina vody pod touto úrovní, je třeba ji doplnit hadicí. V opačném případě dojde ke spálení čerpadla bazénového filtru! K doplnění vody do bazénu použijte zahradní hadici. Než hladina vody v bazénu dosáhne potřebné úrovně, zastavte filtrační čerpadlo, jak jsme Vám vysvětlili při předání objektu.
 • Jestliže v bazénu používáte zábavné předměty (např. stříkací pistole) či plovací pomůcky, nedovolte, aby ucpaly otvor sběrače filtru či sběrač samotný. V opačném případě dojde ke spálení čerpadla bazénového filtru! Při odchodu z bazénu prosím odstraňte z bazénu všechny předměty, které by mohly ucpat otvor sběrače filtru či sběrač samotný.

 

3.3 Používání vnějšího vybavení areálu

 VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU! VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU!
 • Houpačky, kolotoče a podobná zařízení jsou určena dětem, avšak na děti musí vždy dohlížet dospělá osoba. Dítě na kolotoči vždy zajistěte bezpečnostním řetězem umístěným na sedáku.
 • Před použitím zahradního vybavení vždy zkontrolujte jeho technický stav. Zjistíte-li viditelné trhliny či praskliny, zařízení nepoužívejte a ihned uvědomte ubytovatele. Případné nedostatky se pokusíme v nejkratší možné době odstranit.
 • Veškeré vnější vybavení areálu používejte v souladu s jeho určením. Vybavení používáte vždy výhradně na vlastní nebezpečí.
 • V případě nejasností Vám rádi poradíme.
   
 VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ PÁDU! VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU NÁSLEDKEM PÁDU!
 • Zábradlí na terase za Trojchatou i u chaty v Podhradí nad Dyjí plní především dekorativní funkci a nemá dostatečnou pevnost k zamezení pádu dospělé osoby. O zábradlí se proto neopírejte.
 • Rovněž nedovolte dětem, aby zábradlí přelézaly nebo s ním lomcovaly. V opačném případě může dojít k pádu z terasy!

 

3.4 Používání jízdních kol a lodí

 POZOR! POZOR!
 • Naše jízdní kola nejsou způsobilá k jízdě na silnici, neboť nedisponují povinnou silniční výbavou, kterou stanoví Vyhláška o provozu na pozemních komunikacích. Rozhodnete-li se i přesto je na silnici použít, činíte tak na své vlastní riziko.
 • Naše jízdní kola doporučujeme používat pouze na lesních cestách a stezkách.
   
 POZOR!

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ NÁSLEDKEM PÁDU!

Při pádu z jízdního kola při vysoké rychlosti si můžete přivodit závažná poranění. Náraz v rychlosti do pevné překážky (např. domovní zdi, stromu apod.) může být smrtelný!

 • Před zahájením jízdy vždy pečlivě zkontrolujte účinnost přední i zadní brzdy.
 • Používejte ochrannou přílbu. Ochranné přílby z hygienických důvodů nepůjčujeme.
   
 POZOR! VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ DOPRAVNÍ NEHODY!
 • Při jízdě na kole po veřejné komunikaci dodržujte platné dopravní předpisy.
 • Jezděte při krajnici. Na přechodech pro chodce sesedněte z kola a kolo po přechodu veďte.
 • Jízda dvou a více cyklistů vedle sebe je zakázána.
 • Vyvarujte se prudkého vybočování směrem do středu vozovky. Nikdy nevíte, zda za Vámi nejede motorové vozidlo.
 • Při odbočování dávejte včas a v dostatečné míře znamení o změně směru jízdy upažením příslušné ruky.
 • Děti by měly jet vždy před Vámi, abyste je měli neustále na očích.
 • Při jízdě na kole raději nikdy nespoléhejte na přednost v jízdě. Pamatujte, že střet cyklisty s motorovým vozidlem často končí smrtí nebo těžkým poraněním cyklisty. Lidově řečno, rozjeté auto nepřetlačíte ani s předností v jízdě!
   
 POZOR!
NEPOŽÍVEJTE ALKOHOL!
VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ PŘI POŽITÍ OMAMNÝCH LÁTEK!
 • Alkohol a jiné omamné látky nepatří nejen za volant, ale ani za říditka jízdního kola. Alkohol snižuje schopnost koncentrace, zpomaluje reakce a snižuje schopnost kritického posouzení vlastních sil a schopností. Jízda na kole pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek proto představuje vysoké bezpečnostní riziko pro Vás i pro ostatní účastníky silničního provozu. Kromě toho ji zakazuje i Vyhláška o provozu na pozemních komunikacích.
   
 POUŽÍVEJTE OCHRANNOU PŘÍLBU! POUŽÍVEJTE OCHRANNOU PŘÍLBU!
 • Povinnost používat ochrannou přílbu při jízdě na kole je v České republice předepsána pouze pro děti do 15 let věku. Použití ochranné přílby však doporučujeme každému cyklistovi: kvalitní ochranná přílba Vám může při závažném pádu zachránit život!
 • Přílby z hygienických důvodů nepůjčujeme.
 • Při jízdě za snížené viditelnosti doporučujeme kromě předepsaného stálého zdroje světla použít též reflexní vestu. Pravidlo „vidět a být viděn“ platí na jízdním kole dvojnásob!
   
 VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ UTONUTÍ!
NEPOŽÍVEJTE ALKOHOL!

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ UTONUTÍ!

Při jízdě na loďce (veslici či kanoe) se vystavujete nebezpečí překlopení a následného utonutí! Při použití loďky proto vždy dodržujte tyto pokyny:

 • Nejezděte na rozvodněnou řeku (hladina vody vyšší než 100 cm; hladinu vody a průtok v řece Dyji můžete zkontrolovat zde).
 • Použití loďky doporučujeme pouze zdatným plavcům, kteří jsou schopni po případném překlopení doplavat ke břehu řeky.
 • Nevzdalujte se s loďkou od břehu na větší vzdálenost, než kterou je schopen uplavat nejméně zdatný plavec v loďce.
 • Loďku nepoužívejte pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek.
 • Při jízdě v loďce doporučujeme použít plovací vesty.
 • Nikdy nepřeceňujte své síly.
 • V posádce loďky by měla vždy být alespoň jedna dospělá osoba.

 

4. Slovo závěrem

Vážení hosté, ještě jednou se omlouváme za množství informací a pokynů, které je třeba dodržovat. Uvedené pokyny však pramení z našich zkušeností s pronájmem, které sbíráme již déle než čtvrtstoletí. Pamatujte prosím, že více než všechny příkazy, zákazy a upozornění platí zdravý rozum.

V případě nejasností nebo dotazů se na nás prosím kdykoli obraťte. Rádi a ochotně Vám poskytneme další či doplňující informace. Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt.