Mgr. Stanislav Pokorný – O. K. Service
víc než jen ubytování…


Informace o zpracování osobních údajů

Mgr. Stanislav Pokorný – O. K. Service, IČ 68765771

(v návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

 V souvislosti s poskytováním našich služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

 1. Dobu ubytování.
 2. Jméno a příjmení, u cizinců státní občanství.
 3. Adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí.
 4. Číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza.
 5. Telefonní číslo.
 6. E-mail.

Údaje 1–4 jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4).

„Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl, případně u cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav.“

Výše uvedené znamená z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele.

Údaje 5–6, telefonní číslo a e-mail, jsou nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další související s ubytováním). Z hlediska GDPR se tudíž jedná o údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby.

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoli marketingové nabídky apod.

 

Zpracování osobních údajů

 1. Uložení
  – údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb,
  – údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány v písemné a elektronické podobě se zabezpečeným uložením a přístupem.
 2. Doba archivace
  – údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny ani poskytovány jakýmkoli dalším osobám, s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky, a orgánů státní moci v oprávněných případech.

 

Zpracoval:             Mgr. Stanislav Pokorný
Datum:                 16. 10. 2018

Verzi v PDF si můžete stáhnout zde.