Mgr. Stanislav Pokorný – O. K. Service
víc než jen ubytování…


Rezervujte si pobyt v Podhradí nad Dyjí nebo v Dobřečově

Objednat pobyt >


Akce                Slosování o soudek piva

 


SLOSOVÁNÍ O SOUDEK PIVA SE ZAPŮJČENÍM PÍPY ZDARMA NA TÝDEN

Objednejte si do 15. prosince 2017 týden ve všech třech apartmánech naší Trojchaty na libovolný neobsazený termín od 1. června 2018 do 15. září 2018 a zařadíme Vás do slosování, ve kterém můžete získat 30litrový soudek piva Gambrinus 11 ° zdarma. Zdarma je i zapůjčení výčepního zařízení na týden. Celková hodnota výhry tak činí 1 600 Kč!

 

Podmínky

Organizátorem marketingové akce je Mgr. Stanislav Pokorný – O. K. Service, Synkova 16, Brno, IČO 68765771.

Marketingové akce se smí zúčastnit soukromé osoby, které v den objednávky dovršily 18. rok věku, fyzické a právnické osoby (dále jen „host“).

Podmínky pro zařazení do slosování:

  • Host objedná týdenní pronájem všech tří apartmánů naší Trojchaty v některém z neobsazených termínů v době od 1. června 2018 do 15. září 2018.
  • Host uhradí zálohu ve výši 6 000 Kč.
  • Obě výše uvedené podmínky musejí být splněny do 15. prosince 2017.

Termín pro objednávky počíná běžet dnem 15. listopadu 2017 v 9.00 hodin. Uzávěrka objednávek, které lze zařadit do slosování, je 15. prosince 2017 v 10.00 hodin. Z účasti v marketingové akce jsou vyloučeni rodinní příslušníci organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo zařadit do slosování i objednávky vyřízené před zahájením marketingové akce.

Slosování proběhne dne 16. prosince 2017. Organizátor vytiskne jména všech hostů, vloží je do slosovací nádoby, ze které určená osoba náhodně vybere vítěze, který po svém nástupu na dovolenou obdrží 30l sud piva Gambrinus 11 ° a zapůjčení výčepního zařízení na jeden týden zdarma. Jestliže výherce pronájem nemovitosti stornuje, ať částečně, nebo zcela, ztrácí nárok na výhru a slosování se bude opakovat. Ze slosování bude pořízen videozáznam.

Jméno výherce bude zveřejněno na webu www.okservice.cz a může být zveřejněno též ve službách Facebook, Twitter a Instagram, a to i společně s fotografickým záznamem předání ceny. Host uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném k uplatnění výhry. Host uděluje souhlas s tím, aby jeho jméno a/nebo fotografie byly zveřejněny na webu www.okservice.cz a ve službách Facebook, Twitter a Instagram. Host uděluje souhlas s tím, aby organizátor marketingové akce zpracovával jeho základní osobní údaje, a to výlučně v rozsahu nezbytném a pouze pro účely marketingové akce.

V případě nedostupnosti výhry u dodavatele si organizátor marketingové akce vyhrazuje právo nahradit sud Gambrinus 11 ° jiným pivem shodné nebo vyšší hodnoty. Výměna ceny za peněžitou hodnotu či slevu z ceny pronájmu je vyloučena.

Rozhodnutí organizátora marketingové akce o vítězi slosování je konečné a nelze se proti němu odvolat.

 

Vytisknout E-mail